شِل سيلوراستاين


                              آدمهاي درون

                در درون تو ، پسر جان ،

                پيرمردي خفته است  

                که رؤيا  مي بيند و انتظار مي کشد .

                در وجود تو ، دختر جان ،

                زني سالخورده چُرت مي زند ، زني که مي خواهد 

                براي تو رقصي آرام را به نمايش بگذارد .

 

               پس بازي کنيد حالا ،

               و تا مي توانيد جست و خيز کنيد .

               باز هم بالا و پائين بپريد

               تا روزي که آن ساالخورده ها

               که در وجود شما خوابيده اند

               بيدار شوند و بيرون بيايند براي بازي .

/ 1 نظر / 3 بازدید