درس زندگی از نيچه :
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


از درس های دانشکده جنگ زندگی – آنچه مرا از پای درنيندازد قوی تر-ام      

می سازد 

/ 0 نظر / 22 بازدید