رمي , بي تابيي , تغيير رنگي , گردش حالي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

فسردن بي خبر , جهدي که شايد واکني بالي

 

به هيچ آهنگ , عرض مدعا صورت نمي بندد

 

چو مضمون بلند افتاده ام در خاطر لالي

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سكـــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــــرد

ماهمه از يك قبيلهً بي چتريم...فقط لهجه هايمان ما را به غربت جاده ها برده است.....اي بغض پراكنده در غربته اين همه گلوي تر ...اي ترا كه نمي دانم.....اي مرا كه كجايم....ما همه از يك گلوي پر از ترانه رها شده ايم فقط سكوت هايمان ما را به غربت چشم ها برده است... شاد زي.....