باري پايان دادن بيشتر دليري مي طلبد تا آغاز کردن بيتي تازه
اين را طبيبان و شاعران همه مي دانند

نيچه

/ 1 نظر / 3 بازدید
setareh

بعد از اين همه سفر انتهای راهمان ابتدای راه ديگری بود.............