چقدر بهت گفتم اين دل ترک داره
چقدر گفتم  که چشمونش ترک داره
درست گفتي   ولي عين خيالم نيست
شکسته ديگه بازي اشکنک داره

/ 1 نظر / 3 بازدید
سارا

سلام ...چه خوب ..از خودته ؟ کاش اينو هم می نوشتی ....اون ورا هم بيا ..خوشحال می شم