تنها اخگرهاي جان را مي شناسيد , اما نه سنداني را که اوست مي بينيد و نه بي رحمي پتک اش را !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شما هرگز سزاوار آن نبوده ايد که جان خويش را در گودال برف افکنيد . زيرا براي چنين کاري نه  چندان که بايد داغ بوده ايد ! از اين رو از لذت سردي آن نيز بي خبريد .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید