پرنده مردنی ست


چراغ های رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنی ست

فروغ

/ 1 نظر / 3 بازدید
setareh

؟؟؟پرنده؟؟؟پرنده چيه؟پرواز چيه!!!حالت خوبه؟؟؟