دل

من یه دفتری داشتم که از دبیرستان شعرهایی که دوست داشتم رو توش گلچین می کردم.

یه دانشجوی ادبیات این دفتر رو گرفت که ببره تحقیق کنه برگردونه . نمی دونم دفتر من انقدر گرانسنگ بود که تحقیق ایشون ۳ ساله شده یا ... .

به هر حال دیگه شعرای اون دفتر یادم نمی آد یا شاعرش یادم می ره .

این شعر هم شاعرش یادم نمی آد .

دیوار دلم کمی ترک داشت

بر بام دلم کسی سرک داشت

زخمی که نشانده بود بر دل

نقشی ز حضور شاپرک داشت

/ 3 نظر / 20 بازدید
رضاابراهيم زادگان

سلام ممنونم که سرزدی من فکر ميکنم که دور امانت دادن رو بايد خط بکشی من همين کارو کردم چون خيلی چيزهای باارزش رو از دست دادم.

رضا

مثل شعرای دفتر خاطراته