گر راز فرات را بدانی هنر است

لب تشنه لب آب بمانی هنر است

آنگاه که نيزه جشن خون می گيرد

بی حنجره آواز بخوانی هنر است

 

ايرج زبردست

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید