سوال


به رغم آتش آن چشمهاي جذابه

ز عشق همنفسي خواستم نه همخوابه

عجب زمانه ظاهر پسند نامردي است

كشيده مردم رو راست را به صلابه

سياوشانه ز آتش گذشته ام ، اما

دو قطره اشك نيامد به چشم سودابه

صدا زدم مگر اسباب پاك بودن چيست؟

ز حجره سر بدر آورد شيخ : آفتابه

محمدعلی جوشایی

 

/ 0 نظر / 22 بازدید