جنگ آور ميوه بسيار شيرين دوست نمي دارد . از اين رو دوستدار زن است .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

زيرا شيرين ترين زن نيز تلخ است .

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سكـــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــــرد

دست نزنيد به شانه ی سواری که می گذرد، نکند برگردد و شب بشود، بی ستاره شبی بی ابر و انحنا....آنگاه چه خواهد شد..... آسمان و هرچه در اوست...... ماه و عبورش...... و هياهوی خورشيد؟ چشم براه بايد ماند.... تا سوار ديگری..... همچنان چالاک...... تن بدهد به عبور ....پایدار و شاد زی.....