شراب

تیکه شعری از مشیری که  چند وقته دارم زمزمه می کنم . به نظرم مست می کنه . بخونین .

چشم تو چشمه ی شراب من است


هر نفس مست از این شرابم کن


تشنه ام  تشنه ام  شراب شراب


می بده می بده خرابم کن

/ 0 نظر / 24 بازدید