ز بعد ما نه غزل نه قصیده می ماند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ز خامه ها دو سه اشک چکیده می ماند

 

به نام محض قناعت کن از نشان عدم

 

دهان یار به حرف شنیده می ماند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید