حافظ امشب رو هم اين انتخاب کردم
ترکيبات رو در نظر بگيرين .
حافظ استاد سر هم کردن اين جور کلماته .

ما بي غمان مست دل از دست داده ايم
همراز عشق و همنفس جام باده ايم
اي گل تو دوش داغ صبوحي کشيده اي
ما آن شقايقيم که با داغ زاده ايم

/ 1 نظر / 2 بازدید
golshan

سلام شعر قشنگی نوشتيد و حا فظم شاعره بزرگی و شعراشم توپ به منم سر بزنيد منتظرم