باور

باور می کنم

که بعد تو تنهایم

باور نمی کنم

که رفته ای

دل متحیر این میان

<شاعرش رو نمی دونم>

/ 3 نظر / 21 بازدید
محمد باقر حاجياني

حدس من اين است که گوهر شعر را مد نظر داريد گرچه نه چندان تنگنظرانه شعرهای خواندنی داشتيد نظر بيشتر برای بار دومی که سر بزنم