ساده ی ساده

بی پيرايه

بی تحمل سنگينی بار کلمات

مادر دوستت دارم . از هميشه تا هميشه .

/ 1 نظر / 20 بازدید
ماهنامه شوكا

سلام. سومین شماره ماهنامه هنری و ادبی شوکا با آثاری از استاد رضا سيدحسيني؛ رضا عامری؛ علی عامری؛ علی‌رضا دولتشاهی؛ اديب وحدانی؛ ليلا صادقی؛ محمد آزرم؛ علی‌رضا آشوری؛ شهرزاد اسفندياری؛ هومن منتظری؛ ساناز محب؛ وحيد طلعت؛ منا ياقوتی‌پور؛ آرزو نبی‌زاده؛ بهاره نيکخواه آزاد؛ داريوش شفيعی؛ منصور شيوا و عباس‌علی عزتی منتشر شد.